Wersja z 2015-06-12

Protista w starych i nowych systemach klasyfikacji

Część poprzednia Spis treści Część następna

Jeszcze do niedawna botanicy i zoologowie stosowali zupełnie nieprzystające do siebie systemy klasyfikacji niższych eukariontów (glonów, grzybów i pierwotniaków). Postęp badań (zwłaszcza biochemicznych i genetycznych) umożliwił ostatnio stworzenie całkowicie nowego podziału tych organizmów różniącego się od wcześniej używanych tak radykalnie, że przydatne może się okazać zestawienie starych i nowych systemów klasyfikacji.

Poniżej przedstawiamy, które grupy z dawnych systemów klasyfikacji znalazły się w obecnie używanych taksonach. Tabela ułożona jest według nowej klasyfikacji. W dalszej części można też znaleźć tabelę pierwotniaków Protozoa ułożoną według starej klasyfikacji, z podaniem ich miejsca w nowym systemie.

nowa klasyfikacja   stara klasyfikacja
Excavata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
    Malawimonadea Malawimonadida Malawimonas        
  1 Euglenozoa 2 Euglenoidea Petalomonadida Petalomonas        
Peranemida Peranema        
Rhabdomonadida Rhabdomonas        
Euglenida 3 Eutreptia   Flagellata Euglenoidina  
4 Astasia, Colacium, Khawkinea, Trachelomonas, Euglena, Phacus        
5 Scytomonas, Sphenomonas        
6 Heteronema        
7 Euglenamorpha        
Diplonemea Diplonemida Diplonema, Rhynchopus        
8 Kinetoplastea Bordnamonadida Bordnamonas        
Hemistasiida Hemistasia        
Trypanophidida Trypanophis        
Bodonida Bodo, Cryptobia, Trypanoplasma   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Ichthyobodo (= Costia)   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Trypanosomatida Trypanosoma, Leptomonas, Crithidia, Leishmania   Flagellata Proto­monadina Trypano­somatida
Postgaardea Postgaardida Calkinsia, Postgaardi        
Percolozoa Heterolobosea Euhyperamoebida Euhyperamoeba        
Schizopyrenida Paratetramitus, Vahlkampfia, Paravahlkampfia, Neovahlkampfia, Heteramoeba, Naegleria, Willaertia, Tetramitus, Tetramastigamoeba, Pernina, Learamoeba, Singhamoeba, Monopylocystis, Sawyeria        
Acrasida Acrasis, Pocheina, Guttulinopsis, Rosculus, Gruberella, Stachyamoeba        
Lyromonadida Lyromonas, Psalteriomonas        
Percolatea Percolomonadida Percolomonas        
Pseudociliatida Stephanopogon        
    Jacobea Andaluciida Andalucia        
Jacobida Histiona, Reclinomonas, Jacoba        
9 10 Parabasalia Chilomitea Chilomitida Chilomitus        
Hypotrichomonadea Hypotrichomonadida Hypotrichomonas, Trichomitus        
Trichomonadea Trichomonadida Pentatrichomonas, Tetratrichomonas, Trichomonas, Pseudotrypanosoma, Trichomitopsis   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Honigbergiellida Honigbergiella, Pseudotrichomonas, Ditrichomonas, Hexamastix, Tricercomitus   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Tritrichomonadea Tritrichomonadida Tritrichomonas, Histomonas, Dientamoeba, Monocercomonas, Simplicimonas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Trichocovinea Trichocovinida Trichocovina        
Cristamonadea Cristamonadida Devescovina, Mixotricha, Parajoenia, Macrotrichomonas, Hyperdevescovina, Calonympha, Stephanonympha, Joenia   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Trichonymphea Trichonymphida Trichonympha        
Spirotrichonymphea Spirotrichonymphida Spironympha        
Fornicata 11 Carpediemonadea Carpediemonadida Carpediemonas        
  Dysnectea Dysnectida Dysnectes        
12 Trepomonadea Diplomonadida Trepomonas, Hexamita, Spironucleus, Giardia (= Lamblia), Octomitus   Flagellata Poly­mastigina Diplo­monadida
Retortamonadea Retortamonadida Chilomastix, Retortamonas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
  Preaxostyla Anaeromonadea Trimastigida Trimastix   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Oxymonadida Polymastix, Saccinobaculus, Dinenympha, Pyrsonympha, Streblomastix, Oxymonas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
 1. Discicristata
 2. Plicostoma
 3. Eutreptiina
 4. Euglenina
 5. Sphenomonadina
 6. Heteronematina
 7. Euglenamorphina
 8. Saccostoma
 9. Metamonada
 10. Trichozoa
 11. Carpediemonadia
 12. Eopharyngia
Palpitomonadae
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Palpitomonada Palpitomonadea Palpitomonadida Palpitomonas        
 
Chromalveolata / Hacrobia
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Haptophyta Pavlovophyceae Pavlovales          
Prymnesiophyceae incertae sedis Acanthoica, Algirosphaera, Antosphaera, Calicasphaera, Chrysotila, Coronosphaera, Crycosphaera, Cyrtosphaera, Gladiolithus, Helichosphaera, Imantaria, Oolithus, Polycrater, Turrilithus        
  Prymnesiales Chrysochromulina, Prymnesium        
  Phaeocystales          
1 Braarudospherales          
Ceratolithales          
2 Calyptrosphaerales          
3 Papposphaerales          
Zygodiscales Scyphosphaera   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Stephanolithiales          
Syracosphaerales          
Rhabdosphaerales Rhabdosphaera (= Clavosphaera)   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Prinsiales          
Coccosphaerales          
  Isochrysidales          
  Coccolithales Coccolithus   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Kathablepharia Kathablepharidea Kathablepharida Kathablepharis, Leucocryptos, Platychilomonas        
Cryptophyta Cryptophyceae Cryptochrysidales Cryptochrysis        
Goniomonadales Goniomonas        
Pyrenomonadales Rhodomonas        
Cryptomonadales Protochrysis, Chilomonas, Cryptomonas   Flagellata Crypto­monadina  
Telonemia Telonemidea Telonemida Telonema        
Centroheliozoa Centrohelea Centrohelida 4 Pterocystis, Chlamydaster, Choanocystis, Heterophrys     Heliozoa  
5 Acanthocystis, Raphidiophrys, Marophrys     Heliozoa  
Picozoa = Picobiliphyta Picomonadea Picomonadida Picomonas        
 1. Nannolithi
 2. Holococcolithi
 3. Heterococcolithi
 4. Pterocystina
 5. Acanthocystina
Chromalveolata / SAR / SA / Stramenopila = Heterokonta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Opalinata Proteromonadea Proteromonadida Proteromonas   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Opalinea Opalinida Opalina        
Blastocystea Blastocystida Blastocystis        
Bicosoeca Bicosoecophyceae Bicosoecida Pseudobodo (+ Monas part.)   Flagellata Chryso­monadina  
Labyrinthulomycota     Sorodiplophrys        
    Diplophrys        
Labyrinthulomycetes Labyrinthulales Labyrinthula        
Thraustochytriales Labyrinthuloides, Schizochytrium, Thraustochytrium        
Pirsoniomycota Pirsoniomycetes Pirsoniales Pirsonia        
Hyphochytriomycota Hyphochytriomycetes Hyphochytriales Hyphochytrium        
Oomycota incertae sedis Ectrogellales          
incertae sedis Eurychasmatales          
incertae sedis Lagenales          
incertae sedis Sirolpidiales Sirolpidium        
incertae sedis Pontismatales          
incertae sedis Haptoglossales          
incertae sedis Rozellopsidales          
Oomycetes Lagenismatales          
Sclerosporales          
Salilagenidiales          
Saprolegniales          
Olpidiopsidales          
Myzocytiopsidales          
Leptomitales          
Actinophryomycota Actinoophryomycetes Actinophryida Actinophrys, Actinosphaerium     Heliozoa  
Heterokontophyta   Eustigmatophyceae Eustigmatales Eustigmatos, Botryochloropsis, Pseudocharaciopsis, Monodopsis        
  Sychromophyceae Synchromales Synchroma        
  Synurophyceae Synurales Synura   Flagellata Chryso­monadina  
  Chrysophyceae Chromulinales Chromulina (+ Monas part.), Oikomonas, Anthophysa, Ochromonas, Dinobryon, Chrysoamoeba (Rhizochrysis), Chrysosphaera   Flagellata Chryso­monadina Chryso­monadida
Proto­monadina Eu­monadina
Hibberdiales Chrysothylakion   Flagellata Chryso­monadina  
Hydrurales Hydrurus        
  Raphidophyceae incertae sedis Fibrocapsa, Haramonas, Heterosigma, Merotricha, Olisthodiscus        
Raphidomonadales Chattonella, Vacuolaria   Flagellata Chloro­monadina  
  Chrysomerophyceae Chrysomeridales          
  Tribophyceae Chloramoebales          
Rhizochloridales Rhizochloris, Chlamydomyxa, Myxochloris        
Heterogloeales          
Mischococcales          
Tribonematales          
Botrydiales          
Vaucheriales          
  Picophagophyceae Picophagales Picophagus        
  Phaeothamniophyceae Phaeothamniales          
Pleurochloridellales          
  Aurearenophyceae Aurearenales Aurearena        
  Schizocladiophyceae Schizocladiales Schizocladia        
  Phaeophyceae Ectocarpales          
Chordariales Ralfsia, Chordaria        
Ishigeales          
Scytothamnales          
Cutleriales          
Tilopteridales          
Sphacelariales Sphacelaria, Discosporangium, Onslowia        
Syringodermatales          
Dictyotales          
Sporochnales          
Desmarestiales          
Dictyosiphonales          
Scytosiphonales Nemoderma, Scytosiphon        
Laminariales          
Fucales          
Durvillaeales          
Ascoseirales          
  Pinguiophyceae Pinguiochrysidales Pinguiochrysis        
  Dictyochophyceae Dictyochales Dictyocha        
Pedinellales Mesopedinella, Parapedinella, Pedinella, Pseudopedinella, Apedinella, Actinomonas, Pteridomonas, Ciliophrys   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Sarcodina Heliozoa Proto­myxidia
Rhizochromulinales Rhizochromulina        
Florenciellales Pseudochattonella (= Florenciella)        
  Pelagophyceae Pelagomonadales          
Sarcinochrysidales          
1 incertae sedis incertae sedis Crateriportula, Cylindrospira, Distrionella, Druridgia, Helicotheca, Hustedtiella, Hyalosira, Lemnicola, Pelagodictyon, Pliocaenicus, Stoschiella, Tertiarius        
Coscinodiscophyceae 2 Thalassiosirales          
3 Chrysanthemodiscales          
Melosirales          
Paraliales          
Aulacoseirales          
Orthoseirales          
Coscinodiscales          
Ethmodiscales          
Stictocyclales          
Asterolamprales          
Arachnoidiscales          
Stictodiscales          
4 Triceratiales          
Biddulphiales          
Hemiaulales          
Anaulales          
5 Lithodesmiales          
6 Corethrales          
7 Cymatosirales          
8 Rhizosoleniales          
9 Chaetocerotales          
Leptocylindrales          
Fragilariophyceae Fragilariales          
Tabellariales          
Licmophorales          
Rhaphoneidales          
Ardissoneales          
Toxariales          
Thalassionematales          
Rhabdonematales          
Striatellales          
Cyclophorales          
Climacospheniales          
Protoraphidales          
Bacillariophyceae 10 Eunotiales          
11 Lyrellales          
Mastogloiales          
Dictyoneidales          
Cymbellales          
Achnanthales          
Naviculales          
Thalassiophysales          
Bacillariales          
Rhopalodiales          
Surirellales          
  Bolidophyceae Bolidomonadales          
 1. Diatomeae
 2. Thalassiosirophycidae
 3. Coscinodiscophycidae
 4. Biddulphiophycidae
 5. Lithodesmiophycidae
 6. Corethrophycidae
 7. Cymatosirophycidae
 8. Rhizosoleniophycidae
 9. Chaetocerotophycidae
 10. Eunotiophycidae
 11. Bacillariophycidae
Chromalveolata / SAR / SA / Alveolata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Colponemidia Colponemea Colponemida Colponema        
  Acavomonidia Acavomonea Acavonemida Acavomonas        
  Ciliophora 1 incertae sedis incertae sedis Anoplodinium, Anthochloe, Antipia, Balantidion, Celeritia, Cricundella, Discotheca, Fungiphrya, Heliotheca, Indonyctus, Lissacineta, Micronyctus, Parhypocoma, Pelagothrix, Semiacineta, Spherasuctans, Isosticha        
2 Coelosomea Coelosomiida Coelosomides        
3 Sulcigerea Sulcigerida Sulcigera        
4 Karyorelictea Ciliofaureida Ciliofaurea        
Corlissiida Corlissia        
Protostomatida          
Loxodida Loxodes        
Protoheterotrichida          
Heterotrichea Heterotrichida Stentor        
5 Spirotrichea 6 Protocruziida          
7 Phacodiniida          
8 Licnophorida          
9 Kiitrichida          
Euplotida          
10 Tintinnida          
Choreotrichida          
11 incertae sedis Cossothigma, Hemianthophorus, Paramitrella, Pelagotrichidium, Pescozoon, Saudithrix, Stenotricha, Uncinata, Gastrosticha        
Plagiotomida          
Urostylida          
Stichotrichida          
Sporadotrichida Stylonychia        
12 Halteriida          
Strombidiida          
Armophorea Armophorida          
Clevelandellida          
Litostomatea 13 incertae sedis Baznosanuia, Celerita, Pseudoenchelys        
Protohalliida          
Cyclotrichiida          
Haptorida Didinium        
Pleurostomatida          
14 Vestibuliferida Balantidium        
Entodiniomorphida          
Macropodiniida          
Phyllopharyngea 15 Silenellida Silenella        
16 Dysterioideida Dysterioides        
Chlamydodontida          
Dysteriida          
17 Hypocomatida          
Rhynchodida          
18 Cryptogemmida          
Exogemmida          
19 Exogenida          
Endogenida Tokophrya        
Evaginogenida          
Nassophorea Colpodidiida          
Synhymeniida          
Nassulida Nassula        
Microthoracida          
Colpodea incertae sedis Pseudoglaucoma, Rigchostoma, Telostomatella        
Pseudochlamydonellida          
Tectohymenida          
Bryophryida          
Colpodida Colpoda        
Cyrtolophosidida          
Bursariomorphida          
Sorogenida          
Bryometopida          
Prostomatea incertae sedis Amphibothrella, Cryptocaryon, Peridion, Peridionella        
Prostomatida          
Prorodontida Coleps        
Plagiopylea Odontostomatida          
Plagiopylida Plagiopyla        
Oligohymenophorea 20 Azerida          
21 Nucleocorbulida          
22 Peniculida          
Urocentrida Paramecium        
23 Schizocaryida          
Philasterida          
Pleuronematida          
Thigmotrichida          
24 Tetrahymenida Tetrahymena        
Ophryoglenida Ichthyophthirius        
25 Pilisuctorida          
Astomatophorida          
Apostomatida          
26 Sessilida Vorticella        
Mobilida          
27 Astomatida          
Myzozoa   Chromerea Chromerida Chromera, Vitrella        
28 29 Algovorea Algovorida Algovora        
Myzomonadea Voromonadida Voromonas        
Chilovorida Chilovora        
Ellobiopsea Ellobiopsida Ellobiopsis, Rhizellobiopsis, Thalassomyces        
30 31 Syndiniophyceae Syndiniales Atelodinium, Coccidinium, Hematodinium, Syndinium, Amoebophrya, Duboscquella   Flagellata Dino­flagellata  
32 incertae sedis incertae sedis Gleba, Glenoaulax, Pterocystis        
Noctiluciphyceae Noctilucales Noctiluca, Craspedotella   Flagellata Dino­flagellata Cysto­flagellata
Dinophyceae   incertae sedis Protodinium, Zoorhabdella, Zooxanthella        
  Protaspidales          
  Oxyrrhinales Oxyrrhis        
  Desmocapsales          
  Dinococcales          
33 Gymnodiniales Amphidinium, Gyrodinium, Karenia, Karlodinium, Plectodinium, Polykrikos, Warnowia   Flagellata Dino­flagellata  
Actiniscales          
Brachidiniales          
Suessiales Polarella, Symbiodinium        
34 Gonyaulacales Gonyaulax        
Peridiniales Peridinium, Ceratium   Flagellata Dino­flagellata  
35 Dinophysales Oxyphysis, Dinophysis, Histioneis, Ornithocercus, Triposolenia   Flagellata Dino­flagellata  
36 Prorocentrales Prorocentrum        
  Phytodiniales          
Blastodiniophyceae Blastodiniales Blastodinium, Haplozoon, Oodinium, Pfiesteria   Flagellata Dino­flagellata  
37 incertae sedis incertae sedis Cristalloidophora, Dobellia, Echinococcidium, Globidiellum, Joyeuxella, Rhabdospora, Spermatobium, Toxocystis, Trophosphaera        
Apicomonadea Dinomonadida Dinomonas        
Colpodellida Colpodella, Alphamonas        
Acrocoelida Acrocoelus        
Conoidasida 38 Archigregarinorida Selenidioides, Meroselenidium, Merogregarina, Platyproteum, Veloxidium, Exoschizon        
Eugregarinorida 39 Siedleckia        
40 Selenidium, Filipodium        
41 Porospora, Gregarina        
Neogregarinorida Gigaductus, Caulleryella, Ophryocystis, Syncystis, Schizocystis, Machadoella, Lymphotropha, Lipocystis, Mattesia, Menzbieria, Farinocystis, Lipotropha, Apicystis        
42 Agamococcidiorida Rhytidocystis, Gemmocystis        
Ixorheorida Ixorheis        
Protococcidiorida Sawayella, Eleutheroschizon, Mackinnonia, Myriosporides, Myriospora, Angeiocystis, Coelotropha, Grellia, Defretinella        
Eucoccidiorida 43 Adelea, Legerella, Klosiella, Hepatozoon, Haemogregarina, Karyolysus, Dactylosoma        
44 Spirocystis, Selenococcidium, Aggregata, Cryptosporidium, Lankesterella, Cyclospora, Eimeria, Isospora (+ Hyaloklossia, + Nephroisospora), Calyptospora, Frenkelia, Sarcocystis, Besnoitia, Hammondia, Neospora, Toxoplasma        
Aconoidasida Haemospororida Plasmodium (+ Garnia), Haemoproteus, Leucocytozoon        
Piroplasmorida Anthemosoma, Babesia, Theileria, Haemohormidium, Sauroplasma        
45 Perkinsea Perkinsorida Parvilucifera, Perkinsus        
Phagodiniida Phagodinium        
Rastrimonadida Rastrimonas        
 1. incertae sedis
 2. Coelosomidia
 3. Sulcigera
 4. Postciliodesmatophora
 5. Intramacronucleata
 6. Protocruziidia
 7. Phacodiniidia
 8. Licnophoria
 9. Hypotrichia
 10. Choreotrichia
 11. Stichotrichia
 12. Oligotrichia
 13. Haptoria
 14. Trichostomatia
 15. Silenellia
 16. Cyrtophoria
 17. Rhynchodia
 18. Chonotrichia
 19. Suctoria
 20. Azeria
 21. Nucleocorbulia
 22. Peniculia
 23. Scuticociliatia
 24. Hymenostomatia
 25. Apostomatia
 26. Peritrichia
 27. Astomatia
 28. Dinozoa
 29. Protalveolata
 30. Dinoflagellata
 31. Syndina
 32. Dinokaryota
 33. Gymnodiniphycidae
 34. Peridiniphycidae
 35. Dinophysiphycidae
 36. Prorocentrophycidae
 37. Apicomplexa
 38. Gregarinasina
 39. Blastogregarinorina
 40. Aseptatorina
 41. Septatorina
 42. Coccidiasina
 43. Adeleorina
 44. Eimeriorina
 45. Perkinsozoa
Chromalveolata / SAR / Rhizaria
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Radiolaria Polycystinea Spumellaria          
Nassellaria          
Taxopodea Taxopodida Sticholonche     Heliozoa  
Acantharia Chiastolida Chiastolus        
Holacanthida          
Symphyacanthida          
Chaunacanthida          
Arthracanthida          
Cercozoa   Nucleohelea Gymnosphaerida Gymnosphaera     Heliozoa  
  Cryothecomonadea Cryothecomonadida Cryothecomonas        
  Lecythea Lecythiida Lecythium        
1 Reckertea Reckertiida Reckertia        
incertae sedis Tremulida Tremula        
2 Sarcomonadea Pseudodimorphida Pseudodimorpha        
Cercomonadida Cercomonas (+ Cercobodo)   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Dimorphida Dimorpha   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Sarcodina Heliozoa Proto­myxidia
Pansomonadida          
Glissomonadida          
Metromonadea Metromonadida          
Metopiida          
Imbricatea   Clautriaviida Clautriavia        
Nudifilida (inc.sed.) Nudifila        
Marimonadida Auranticordis, Pseudopirsonia        
  Euglyphida Euglypha        
  Thaumatomonadida Thaumatomastix, Thaumatomonas        
Spongomonadida Spongomonas        
Thecofilosea   Tectofilosida          
  Ebriida Ebria   Flagellata Dino­flagellata  
3 Cryomonadida          
Ventricleftida          
Phaeogymnocellida          
Phaeocystida          
Phaeosphaerida          
4 Phaeocalpida          
Phaeogromida          
5 Phaeoconchida          
Phaeodendrida          
6 Chlorarachnea   Chlorarachniida Chlorarachnion        
Granofilosea   Leucodictyida          
Limnofilida          
Cryptofilida          
Desmothoracida       Heliozoa  
Heliomonadida Heliomorpha     Heliozoa  
7 Phytomyxea Pongomyxida Pongomyxa        
Plasmodiophorida          
Phagomyxida          
Proteomyxidea Gymnophrydiida Gymnophrydium, Borkovia        
Biomyxida Biomyxa, Gymnophrys        
Rhizoplasmida          
Aconchulinida Vampyrella        
Reticulosida Filoreta        
Pseudosporida          
Haplosporidia Haplosporea Haplosporida Haplosporidium        
Paramyxa Paramyxidea Paramyxida          
Marteiliidea Marteiliida          
Claustrosporidia Claustrosporea Claustrosporida          
Paradinidia Paradinea Paradinida          
Gromiae Gromiidea Gromiida Chlamydophorus, Gromia        
Foraminifera Lenticulea Lenticulida Lenticula        
Athalamea Penardiida Penardia        
Reticulomyxida Reticulomyxa        
Xenophyophorea Palaeodictyida Paleodictyon        
Psamminida          
Stannomida          
Foraminifera Allogromiida          
Astrorhizida          
Textulariida          
Silicoloculinida          
Carterinida          
Spirillinida          
Miliolida          
Lagenida          
Rotaliida          
Globigerinida          
 1. Filosa
 2. Monadofilosa
 3. Phaeodaria
 4. Phaeogromia
 5. Phaeoconchia
 6. Reticulofilosa
 7. Endomyxa
Plantae / Glaucophyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Glaucophyta                    
 
Plantae / Rhodophyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Rhodophyta                    
 
Plantae / Viridiplantae / Chlorophyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Chlorophyta 1                  
2 Chlorodendrophyceae              
Trebouxiophyceae              
Leptosirophyceae     Leptosira        
Chlorophyceae incertae sedis Mychanastes        
Tetracystales          
Chlorocystidales          
Sphaeropleales          
Chlamydomonadales Eudorina, Volvox   Flagellata Phyto­monadina  
Chaetopeltidales          
Chaetophorales          
Oedogoniales          
Ulvophyceae              
 1. Prasinophyta
 2. Euchlorophyta
Plantae / Viridiplantae / Streptophyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Charophyta                    
1 Marchantiophyta                    
Anthocerotophyta                    
Bryophyta                    
Tracheophyta                    
 1. Embryophyta
Breviatea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Amoebozoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Amoebozoa 1 incertae sedis incertae sedis Janickia        
incertae sedis incertae sedis Pseudothecoamoeba        
incertae sedis incertae sedis Thecochaos        
Stereomyxea Stereomyxida          
Tubulinea Euamoebida          
Leptomyxida          
Arcellinida Cryptodifflugia        
Discosea   Hyalodiscida          
2 Pellitida          
Trichosida          
Dactylopodida          
Vannellida          
  Himatismenida          
  Stygamoebida          
3 Dermamoebida          
Thecamoebida          
Centramoebida          
4 Variosea Varipodida          
Phalansteriida Phalansterium   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
Holomastigida          
Archamoebae Pelobiontida          
Entamoebida          
Mastigamoebida Mastigamoeba, Mastigina   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Eumycetozoa              
 1. Lobosa
 2. Flabellinia
 3. Longamoebia
 4. Conosa
Apusozoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Cristidiscoidea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Cristidiscoidea Cristidiscoidea Nucleariida = Rotosphaerida Nuclearia, Pinaciophora, Pompholyxophrys, Rabdiophrys, Vampyrellidium     Heliozoa  
 
Fungi
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Mesomycetozoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Filasterea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Choanoflagellata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Choanoflagellata Choanoflagellatea Choanoflagellida Salpingoeca, Sphaeroeca, Proterospongia   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
Acanthoecida Polyoeca   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
 
Animalia
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 

A tak przedstawia się systematyka królestw Eukaryota w nowym podziale:

  królestwo
Bikonta   Excavata
Diaphoretickes Palpitomonadae
Chromalveolata
Plantae
Amorphea   Breviatea
  Amoebozoa
    Apusozoa
Opisthokonta Holomycota Cristidiscoidea
Fungi
Holozoa Mesomycetozoa
Filasterea
Choanoflagellata
Animalia

Opisano także szereg form niższych eukariontów, których z uwagi na nietypową budowę na razie nie zaliczono do żadnej grupy. Tu należy np. Meteora sporadica.

Źródła starszych systemów klasyfikacji:

Systematyka współczesna jest oparta na Systema Naturae 2000 i Taxonomicon, z wykorzystaniem różnych innych źródeł, m.in. AlgaeBase, NCBI, World Register of Marine Species, Wikispecies.


Część poprzednia Spis treści Część następna

Inne artykuły z dziedziny biologiiStrona główna witrynyKontynuuj