Artyku zosta opublikowany tak瞠 na witrynie eioba.
Wersja z 2017-11-10

Grzegorz Jagodzi雟ki

Zapo篡czenia w j瞛ykach s這wia雟kich

Na tej stronie przedstawione s tylko stare zapo篡czenia, najcz窷ciej takie, kt鏎e mo積a znale潭 w kilku j瞛ykach s這wia雟kich. Zwi您kom genetycznym po鈍i璚ono inny artyku. Podane listy zapo篡cze warto por闚na z literatur, np. Pronk-Tiethoff, 2013.

Zapo篡czenia germa雟kie

Wed逝g niekt鏎ych autor闚 (np. Vasmer) pierwsze germa雟kie zapo篡czenia w s這wia雟kim dokona造 si przed germa雟k przesuwk sp馧g這sek, kt鏎 nieprecyzyjnie datuje si na okres mi璠zy V w. p.n.e. a III w. n.e. I tak, z form starszych od gockich hairda, hōra maj wywodzi si wyrazy *鋀rda ‘trzoda’ (wobec IE *ḱerdh- – jednak tak瞠 w ba速. formy kentumowe) i *kury ‘prostytutka, kurwa’, pierwotnie mo瞠 ‘kura’ (wobec takich samych waha znaczenia w germa雟kim). R闚nie dobrze mog to jednak by s這wa odziedziczone lub zapo篡czone z ca趾iem innego 廝鏚豉 (zob. tutaj).

W III-IV wieku n.e. (migracja Got闚 z uj軼ia Wis造 na Ukrain) do j瞛yka s這wia雟kiego przedosta這 si sporo po篡czek germa雟kich. Cz窷 po篡czek ma niegocki charakter (np. zawieraj e, kt鏎e w goc. zmiesza這 si z i), inne wywodz si od wyraz闚 germa雟kich nieza鈍iadzonych w gockim. Nie dowodzi to bynajmniej, 瞠 廝鏚貫m by na pewno inny dialekt germa雟ki. Gockie s這wnictwo nie jest znane tak dobrze jak greckie czy 豉ci雟kie; wielu wyraz闚 znanych Gotom z pewno軼i brakuje w znanych dokumentach. Poza tym najwcze郾iejsze zachowane teksty w tym j瞛yku, g堯wnie Biblia Ulfilasa, pochodz z VI wieku, i nie wiadomo, na ile wiernie oddaj j瞛ykowe cechy t逝maczenia dokonanego 200 lat wcze郾iej. Pierwsze kontakty s這wia雟ko-gockie mia造 zapewne miejsce jeszcze wcze郾iej, zatem zapo篡czenia mog造 zachowa cechy j瞛ykowe ju nieobecne w znanych tekstach. 毒鏚貫m zapo篡cze mog造 by te w zasadzie zupe軟ie nam nieznane j瞛yki innych plemion: Gepid闚, Herul闚 czy zw豉szcza Wandal闚. Nie mo積a wi璚 zak豉da, 瞠 jaki wyraz s這wia雟ki nie jest zapo篡czeniem germa雟kim tylko dlatego, 瞠 oczekiwanego 廝鏚豉 nie znaleziono w j瞛yku gockim.

Warto podkre郵i, 瞠 niekt鏎e wyrazy zosta造 przej皻e za po鈔ednictwem German闚 z innych j瞛yk闚, zw豉szcza 豉ciny, greki, celtyckiego. W wypadku szeregu wyraz闚 o rodowodzie 豉ci雟kim trudno rozstrzygn望, czy oby這 si bez po鈔ednictwa germa雟kiego. We wczesnym 鈔edniowieczu do s這wia雟kiego dostaj si w du瞠j ilo軼i kolejne germanizmy z j瞛yka starog鏎noniemieckiego i innych j瞛yk闚 germa雟kich; niekt鏎e s obecne tylko w pewnych j瞛ykach s這w.

Poni窺za lista zawiera wyrazy uwa瘸ne za stare zapo篡czenia germa雟kie, a tak瞠 wybrane zapo篡czenia p騧niejsze:

Zapo篡czono pewne elementy s這wotw鏎cze:

a tak瞠 nazwy geograficzne i etniczne:

Germa雟ki m鏬 by te 廝鏚貫m kalk j瞛ykowych, np. milosьrdьnъ ‘mi這sierny’ utworzono na wz鏎 goc. armahairts (co z kolei kalkuje 豉c. misericordia), vojevoda utworzono na wz鏎 wyrazu za鈍iadczonego w sgn. heri-zogo.

Cz窷 powy窺zych etymologii bywa kwestionowana lub przemilczana, ciekawe jednak, 瞠 w zamian nie proponuje si 瘸dnych wiarygodnych etymologii alternatywnych (np. wyrazy bok, gotowy w s這wniku Borysia s uznane za ciemne). Ba鎥owski uznaje germa雟ki rodow鏚 wyraz闚 chleb i mleko za „niemo磧iwy”, ale nie podaje 瘸dnych argument闚 za t „niemo磧iwo軼i” – wydaje si, 瞠 jedyn przes豉nk jest jego subiektywna niech耩 do German闚, a takiego argumentu powa積ie traktowa si nie da. Na pewno argumentem nie mo瞠 by dodatkowa samog這ska -u- w gockiej formie miluks: w j瞛ykach germa雟kich tego typu samog這ski s rzecz zwyk陰, np. sgn. arbeit ~ arabeit wobec goc. arbeiþs, niem. Arbeit ‘praca’. Nadto identyczno嗆 semantyczna germa雟kich hl壾fs, melk ~ miluk i odpowiednich wyraz闚 s這wia雟kich przy ich ewidentnym podobie雟twie fonetycznym, jak r闚nie zachowanie odziedziczonego terminu oznaczaj帷ego mleko (*melza, *melzivo > pol. m這dziwo) z ograniczeniem jego pola semantycznego (‘siara, pierwsze mleko po urodzeniu ciel璚ia’) jasno wskazuj, 瞠 chodzi o zapo篡czenia.

Nie jest te trudno wyt逝maczy, dlaczego dosz這 do tych licznych zapo篡cze. Czy瘺y S這wianie dlatego zapo篡czyli germa雟k nazw mleka czy chleba, 瞠 sami byli dzikusami i nie znali tych produkt闚? Nie mamy podstaw do formu這wania takiej opinii. By mo瞠 odpowiednie produkty s這wia雟kie r騜ni造 si jako軼i, smakiem, sposobem wytwarzania czy kszta速em od germa雟kich, i to w豉郾ie by這 powodem zapo篡czenia. Jednocze郾ie musimy przyzna, 瞠 cz瘰to nie da si wskaza przyczyny. Rzymian nie mo積a przecie pos康zi o prymitywny poziom 篡cia czy nieznajomo嗆 sztuki toczenia wojen – a mimo to ich potomkowie przej瘭i obcoj瞛yczne, germa雟kie i s這wia雟kie nazwy wojny (*werra, *razbojь) i zapomnieli rodzimego terminu bellum. Znali te doskonale konia (equus), a mimo to zast徙ili jego nazw obcym caballus. Z takich samych zagadkowych powod闚 i S這wianie mogli przyj望 gockie nazwy chleba, mleka itd.

Istniej jednak podstawy, by kwestionowa ca造 szereg innych przyk豉d闚 uznawanych czasem za zapo篡czenia gockie (m.in. Kiparsky), a kt鏎e mog by (w wi瘯szo軼i) odziedziczone r闚nolegle z praj瞛yka. Nale篡 tu m.in. *鋀rda (p. wy瞠j), a tak瞠:

Za wyrazy germa雟kie pochodzenia s這wia雟kiego lub przej皻e za po鈔ednictwem s這wia雟kim uwa瘸 si:

Zapo篡czenia 豉ci雟kie

Wczesnymi po篡czkami 豉ci雟kimi (przypuszczalnie dokonanymi ju w 鈔edniowieczu) s:

Zapo篡czenia ira雟kie

Zapo篡cze ira雟kich jest przypuszczalnie sporo. Za takowe uchodz przede wszystkim terminy zwi您ane z religi:

a tak瞠:

Cz窷 tych wyraz闚 wygl康a na odziedziczone z uwagi na du膨 ilo嗆 starych derywat闚, jak w wypadku bogaty, ubogi, zbo瞠, jedynie ich semantyka mo瞠 by modyfikowana przez wzajemne wp造wy. Z drugiej strony z IE *bhag- oczekiwaliby鄉y **bagъ na mocy regu造 Wintera.

Na historyczne zwi您ki s這wia雟ko-ala雟kie (sarmackie, ira雟kie) wskazuj tak瞠 zbie積o軼i gramatyczne. W osety雟kim (wywodz帷ym si od j瞛yka Alan闚), podobnie jak w s這wia雟kim, istnieje kategoria aspektu w鈔鏚 czasownik闚, a przedrostki s u篡wane do tworzenia czasownik闚 dokonanych od niedokonanych. Podobne jest u篡cie enklitycznych zaimk闚 osobowych, a tak瞠 u篡cie dope軟iacza do wyra瘸nia niekt鏎ych rodzaj闚 dope軟ienia bli窺zego.

Zapo篡czenia trackie

Zapo篡czeniem trackim w s這wia雟kim ma by *tyky ‘dynia, tykwa’.

Zapo篡czenia greckie

Znane s jedynie nieliczne bezpo鈔ednie zapo篡czenia greckie w dawnym s這wia雟kim:

Zapo篡czenia celtyckie

Dyskutuje si istnienie po篡czek celtyckich:

W starszych 廝鏚豉ch dyskutowano r闚nie celtyckie pochodzenie rzekomego s這wia雟kiego terminu vladyka ‘biskup prawos豉wny’, zestawiaj帷 go z wal. gwlad ‘kraj’, gwledydd ‘kraje’, gwledig ‘wiejski’, ir. i szk. Guladh, Uladh, Guladach, Uladach (okre郵enia cz這nk闚 rz康z帷ej warstwy spo貫cze雟twa). Zestawienie takie nie wytrzymuje jednak krytyki. Po pierwsze, pierwotn form s這wia雟k by這 *valdū > *voldy, rozszerzone p騧niej przyrostkiem -ka, a cytowana forma vladyka nie jest og鏊nos這wia雟ka, ale pochodzi z j瞛yka scs. Po drugie, forma ta raczej nie zosta豉 zapo篡czona, ale jest jednym z wielu derywat闚 utworzonych od odziedziczonego rdzenia *walədh-, za鈍iadczonego te w innych j瞛ykach IE. Po trzecie wreszcie, przytaczane w tym kontek軼ie formy celtyckie nie s spokrewnione; odpowiednikiem wal. gwlad i in. jest bowiem ir. flaith ‘ksi捫’; oba te wyrazy, podobnie jak galijskie vlatos, wywodzi si od protoceltyckich *wlatos, *wlatis. Formy goidelskie (Guladh itd.) wygl康aj raczej na zapo篡czenia z j瞛yk闚 bryto雟kich.

Zapo篡czenia uralskie

Istniej pogl康y, 瞠 w j瞛yku pras這wia雟kim sporo jest po篡czek ugrofi雟kich:

Szereg z tych wyraz闚 mog豉 w rzeczywisto軼i w璠rowa w przeciwn stron, od s這wia雟kiego do j瞛yk闚 ugrofi雟kich. Wsp鏊nym 廝鏚貫m zapo篡cze mog造 by te j瞛yki turkijskie. Vasmer uwa瘸, 瞠 zapo篡czenia ugrofi雟kie istniej tylko w rosyjskim i s stosunkowo p騧ne. Podobnie w fi雟kim znaleziono jedynie wyrazy praruskie, a nie pras這wia雟kie.

Zapo篡czenia a速ajskie

Pierwsze kontakty s這wia雟ko-turkijskie mog造 mie miejsce jeszcze przed okresem s這wia雟kiej ekspansji w VI wieku n.e. i by mo瞠 si璕aj czas闚 najazdu Hun闚 (koniec wieku IV). Badania nad pozosta這軼iami j瞛yka hu雟kiego sugeruj jego przynale積o嗆 do bu貪arskiej grupy j瞛yk闚 turkijskich. Dzi jedynym przedstawicielem tej grupy jest j瞛yk czuwaski, u篡wany nad 鈔odkow Wo貪. 毒鏚豉 pewnych wyraz闚 s這wia雟kich przetrwa造 do dzi w czuwaskim. Istniej te stare zapo篡czenia z innych j瞛yk闚 a速ajskich (g. turkijskich), pochodz帷e z r騜nych okres闚. Z przyczyn geograficznych jest ich najwi璚ej w j瞛ykach wschodnios這wia雟kich. Nale膨 tu:

For the first time Czech researcher J.Peisker (Peisker J.1905) has paid attention to language connections between Slavs and Turkis and has created the original theory of Slavic-Turkic relation which has been stated in the work “Die 鄟testen Beziehungen der Slawen zu Turkotataren und Germanen”. His sights have been criticized, in particular by L.Niederle as was considered, that Slavic-Turkic contacts could not exist, if the question was about any “Turanian approachment”. Now we know that contacts of the western Slavs with Turkic Scythians (Bulgars) have real basis and explanation. Certainly, Turkic language influences on Slavs cover very wide period and it is difficult to separate old and latest loan-words which are widely present both in South-Slavic, and in East-Slavic languages. But the presence of Turkic words in West-Slavic languages is very indicative. To tell the truth, Turkisms could penetrate into the Polish language through Ukrainian, and in Slovak and Czech – through Hungarian. Such words are a lot, however, there are in etymological Machek’s dictionary examples of Turkisms which ways of infiltration to Czech and Slovak languages remain enigmatical (А. Machek V., 1957).

As nowaday Chuvashes are descendants of ancient Bulgars, particular importance have Chuvashian-West-Slavic and Chuvashian-Ukrainian language correspondences, especially if they do not have parallels in other Turkic languages. Looking for such correspondeces, one should not forget the hypothetical Turkic sound rz (Stetsyuk Valentyn, 2000). Primary sibiliant sonoric rz/rs almost did not keep in Turkic languages though it exists in Czech ()till now and existed in Polish (it was kept in a spelling rz). It has transformed to z in Turkic languages in most cases but Chuvashian has r on such places. The list of found Turkic-Slavic lexical cirrespondences is adduced below.


 

Note: Bolg – modern-day Bulgarian Slavic language

Bulg – Bulgarian language as one of Turkic languages.


 

Ukr babay “an old man”. This word is mainly used in sense “an fearful old man” to frighten small children – Chuv papay “old man”. According Herodotus, main Scythian deity was Papai. Ukrainians didn’t worshipped the alien god but feared him lending him fearful features.

Ukr ba鋉ty “to see”, Pol baczy, Slk ba鋱t' – Turk bak- (Chuv p綡) “to look”.

Ukr., Rus. baraban, Ukr., Pol. taraban "drum" – Chuv. parappan, Tat. daraban, Tur. balaban "drum".

Ukr (West Dial), batiar, Pol batiarbaciarz “a young brave man of cocky behaviour, a man of street” – Chuv mat’ar “frivolous, giddi man”. The word can originate from common Trkic batyr „hero“.

Rus braga, Ukr braha “home-made beer” – Max Vasmer supposed the origin of the word in Chuvach p鬳aga “home-made, watery beer”. Obviously, he bore in mind Chuv p綖aka "grains, draff".

Ukr budz „fresh sheep's cheese” – Chuv pu „head”.

Rus bugorUkr buhor „hill, hump” – Chuv m緎綖 „hump, cone, bump”.

Ukr 醀kan, 醀kan „reed-mace (Typha) ” – Chuv 醀kan „reed-mace (Typha) ”.

Ukr, Bulg., Rus., Blr. etc. 醀s – Chuv. 醀s "swiftly, quickly, at once, often, early".

Ukr 鋀purnyj „beautiful, smartened up”, Slvk., Cz. 鋱pern “alive, mobile”, Serb.鋀peran “brisk, mobile”, "swagger" – Chuv. 鋱per "beautiful", Tat. 鋱b酺 "beautiful”.

Rus. 鋀rt, Ukr 鋌rt, Pol. czart, Cz., Slvk. 鋀rt "devil" – xĕrt-surt „home deuce”.

Rus., Bulg., Serb. 鋀ta, Ukr. 鋌ta "detachment", Rom. ceata "crowd" – Chuv. kĕt"herd, flock" from Trc. kt "to pasture".

Ukr 鋎mak “Ukrainian travelling salt-marchant”. This word is not enough old in Ukrainian language, but has no sure etymology. There is a good match for it in Qyrgyz language – 鋌m鋎 “Qazakh travelling salt-marchant”. Maybe, such word exists in other Turkic languages too.

Ukr ? – interrogative word – Chuv ? – interrogative word.

West Slavic *dǔbati (Ukr. dbaty, Pol dba, Czech dbati) “to hold in order, good condition” – Chuv. t綯 "accurate".

Rus gat’, Ukr hat, Czech hat, Serb gat “dam, dike” – Chuv kat “dam, dike”.

Bulg. gъsla, Rus. i>gusli, Ukr. husl', Cz. housle, Slk. husle "an ancient stringed musical instrument" – Chuv. kĕsle 1.“an ancient stringed musical instrument”, 2. "shackle for sheep".

Pre-Sl *ja鋗y “barley” (Ukr ja鋗in’, Rus ja鋗en’, Czech je鋗en, Pol j璚zmie etc) – Chuv. yasm綡 "lentil”.

Sl *jucha “fish-soup” (Ukr juxaju隕a, Serb juha, Rus uxa etc) – Chuv ja隕a “soup”.

Pol harcerz “scout” – Chuv xars綖 "courageous" originated from Turkic *qors “bold, malicious”. Polish word kept old Turkic consonant rz. There are similar words in Turkic languages having meaning “robber”or “thief”. Ukr xartsyz, xartsyz’aka “robber” was borrowed from one of them later as Polish word was.

Pol, Rus kaganiec, Ukr kahanec’, Slvk., Cz. kahan “a primitive oil-lamp with handle” – M. Vasmer considered this word as “dark” but compared it with Chuv. kкan "handle".

Ukr kapar “poor” – Chuv. kapar "avid for eating".

Rus, Ukr karman “pocket” – Chuv. k綖man "basket".

Czech klobouk, Old Slvk. klobk, koblk, Rus. kolpak, Ukr kovpak “a kap with long top” – Trk qalpaq “a kap”. Trkic origin of the word is common accepted (Chuv kalpak “a kap”).

Sl *kǔniga “a book” (Rus, Pol kniga, Ukr knyha, Cz kniha etc)– M. Vasmer and others scholars are agree with Trkic origin of the word (Old Chuv. *koniv ← *konig).

Sl *kobyla “a mare” (Ukr, Rus, Cz, Slvk kobyla etc) Lat caballus “horse”, Pers kaval“fast horse”, Gr ιπποσ, Fin hepo, Est hobu “horse” etc – all these words have the origin from Turk jaby “horse”.

Ukr kolymaha, Rus kolymaga, Old Pol kolimaga, Old Czech kolimah etc “cart of various types” – Many scholars think this is a loan-word from Mong xalimag “Kalmuck, literally, high cart”. But the way of borrowing is ovscure. Most likely the word has Old Bulg origin (Chuv k’al “to harnish a horse”, jupax ← jubax “horse”). In this case Mongolian word is borrowed from Turkic (jabaqjaby “horse”are wide-spreaded Turkic words). Ukr kulbaka “saddle” has the same origin.

Sl. korĭcĭ Rus. korets, Ukr. korets', Pol. korzec a.o. “a dipper, scoop” – Chuv. kurka “a scoop”.

Ukr, Rus kor鋗a, Pol karczma, Czech, Slvk kr鋗a etc “inn, tavern” – M. Vasmer supposed this word to be “dark” but it has Old Bulgarian origin (Chuv k綖醀ma “home-made beer”).

Rus kostra, Ukr. kostrytsia, Pol. kostra a.o. Sl. “flaxen or hempen chaff, sheave, boon” – Chuv. ko靖ra “chaff”.

Rus kover, Czech, Slvk koberec, Pol kobierzec “carpet”, Eng cover – Max Vasmer supposed Slavic words have Old Bulg origin (Chuv *kavêr ← *kebir), meanig some Turkic words kivizkigiz “carpet”. Maybe all tese words origim from Turkic kap- “to cover”.

Rus, Ukr kovyl, Ukr kovyla, Bolg kovil “feather-grass” – Karl Menges gives three possible variants of supposed Turkic origin for kovyl (Menges K.G., 1979, 105-106). All three variants are far phonetically and semantically (compare 1. Old. Uigur. qomy “to be in movement”, 2. Alt. gomyrğaj “a plant with an empty stalk”, 3. Tur. qavla “to shed bark, leaves”). Old Bulgarian language as a source of loan can suit better, for Chuv. x緆緄 “a stalk, eddish” is more similar to the word kovyl according to the form and the sense. The word of this root is survived for the present in Tat qamlı too.

Rus krica “iron block covered by slag, bloom”, Ukr krytsia “steel” – Chuv xurǎ, xurǎ (Tat. korı, Kaz qury etc) „steel” (erlier „sharp”).

Rus kuga, Ukr kuha, kuka “reed-mace (Typha)” – Chuv kuka “reed-mace (Typha)”. The word is present in other Turkic languages.

Ukr kulbaka – see kolymaha.

Ukr kyjak, kyjax, kijax “reed-mace (Typha)” – Chuv x綝ax “sedge (Carex)”. Red-mace and sedge are similar water- plants.

Sl kyta “bottle of hay, bunch” (Ukr kyta, Rus, Slvk, Pol kita a.o.) – Chuv k鮅 “bush”.

Ukr., Rus. lad, Pol. lad, Cz. lad "order" – Chuv. lat "use", Turkm. alat, Tur. alet"device".

Sl lava „bench, shelf” (Rus., Ukr., lavalavka, Czech lavice, Slvk lavica a.o.) – Chuvlav “cart”.

Ukr, Rus lo鈴 “foal, colt”, Rus lo鈴d’ “horse” – Chuv lo鈴 “horse” ( Tur, Tat a.o. ala鈴).

Sl *malina “raspberry” (Ukr malyna, Rus, Czech, Pol malina)– Chuv palan, Tat balan“guelder-rose”.

Old Czech ma瀡s “smart dandy, fop, fool” – Chuv m緋a “proud, arrogant”.

Sl *morzǔ “frost” (Rus, Ukr, moroz, Pol mr霩, Czech, Slvk, Bolg, Serb mraz) – Common Turkic bu. that is burz ( Chuv p綖, Tat boz, Tur buz “ice” etc).

Ukr nexaj “let, may” – Chuv ne “what” + xǎj “to dare”. See xaj.

Ukr. obid, Rus. oved, Pol. obiad "dinner" – Chuv. apat “food, forage”.

Rus, Pol pirog, Ukr pyrih, Czech, Slvk piroh “pie, meat-pie” – There are similar words in Turkic langages (Tur b顤ek, Chuv pr骿 a.o.) but M. Vasmer rejected Turkic origin of the word grounded his opinion by the absence such word in South Slavic languages. As we know, West and East Slavs could have contacts with Old Bulgars directly.

Sl *pĭ鈹no “millet meal” (Rus, Czech p鈹no, Ukr p雊no), Serb p鈹na “species of clover” (Meliotus), Sl pĭ鈹nica “weat” – Chuv. pi蔒n "sow-thistle" (Cirsium vulgare). Seeds of this plant quite could be used as food up to spreading of cultural grain crops and its borrowed from Bulgars name could be extended by Slavs on the name of millet or wheat. The meaning of Serbian word can support this idea.

Sl *proso “millet” (Ukr, Rus, Pol, Bolg, Czech, Slvk proso) – Both M. Vasmer, and V. Machek, and A. Brckner consider this word as "dark" origin, probably, even "pre-European". Maybe, it has Bulgarian origin? (Chuv. p綖蓷 "peas").

Ukr pu靠lno “whip-handle”, Ukr puha, Rus puga, “whip” – Chuv pu鈴 „whip”.

Rus. pyrey, Ukr. pyriy "couch-grass" – Chuv p綖i “spelt”.

Czech s嫮at "to flare", Slvk. s嫮at’ "to radiate, flare" – V. Machek supposed the old meaning of these words "to throw”. In this case Chuv. salat "to scatter, throw about" can have connection with them.

Slvk sanka “low jaw, chin” – Chuv sanka "a frontal bone".

Rus sigat’, Blr sihac’ “to jump” – Chuv sik “to jump”.

Sl *smordǔ “stink, smell” (Rus, Czech smrad, Pol smr鏚, Ukr smorid etc) – Chuv 賚m鬳t “bird cherry (tree)”. It is known the flowerts of the bird tree have strong smell. Moreover Lusatian (Sorbian) languages have the word smrod which has the meaning “bird cherry (tree)”.

Ukr, Rus, Kash sobaka "dog" – Tur, Gag. k鞿ek “dog”.

Ukr, Rus sorok “forty” – Cрuv x鬳魻 “forty” (the others Turkic languages have mainly the form qyrq for the meaning “forty”). Turkic origin of this word is not be ruled out the possibility by some scholars.

Ukr 鈴! “be quiet!” – Chuv 鈴! “stop, that’s enough!”

Ukr 靴var “sweet-rush” (Acorus calamus) – Dobrodomov supposed Old Bulgarian origin of the word (See Vasmer’s dictionary).

Ukr, Rus schuka and other Slav. similar names of fish pike Esox – Com. Turkic 儗ke"sterlet" (Acipenser ruthenus).

Rus, Pol tabor, Czech, Slvk t墎or, Ukr tabir “camp” etc – Slavic words can be borrowed from Hungarian (Hung t墎or “camp” which has its origin in Chuv tap綖 “watering place”) but Chuvashian word can be borrowed in some Slavic languages directly as there is the word tabyr “herd” in Russian (M. Vasmer).

Rus telega, Ukr teliha, Bolg taliga “cart” a.o. Slavic words – The word has no sure etymology but supposed by some scholars to be of Turkic origin. Maybe it can be connected with Chuv talk蓍 “to go swiftly”.

Rus tolma, Czech tluma, Pol t逝macz a.o. Slavic words of the meaning “dragoman, translator” – Generelly accepted opinion tis is common Slavic ancient loan-word from Turkic languages.

Rus tvarogtvorog, Czech, Slvk tvaroh, Pol twar鏬 a.o. Slavic words of the meaning “curds, cottage cheese” – Chuv turǎx “fermented baked milk”.

Ukr tyrsa “feather-grass” – Chuv tyrsa “feather-grass”.

Rus vataga, Ukr vataha “crowd, throng” – M. Vasmer supposed the origin of these words in Old Chuv *v綟ağ “family, room”. I did not found this word in modern-day Chuvashian.

Rus verenitsa "row"– Chuv. *vĕren “rope, cord”).

Ukr vyrijirij “mythical south country where birds fly away in the autumn, warm lands” – The origin of this word has such explication. There are words ir "morning" and uj"a field, steppe" in Chuvashian. M Vasmer supposed the initial form of Ukrainian word as*vyroj. Hence, Old Bulg. *iroj could mean "morning (east or, south) steppe". When Slavs still occupied a wood zone they could see how birds fly in the autumn somewhere to the south, in steppe, and said then, that they fly in "irij".

Sl vьrĕti, Ukr вріти, Cz v鷡tiwrze “to boil” – Chuv vĕre “to boil”.

Ukr xabozxabuz “elder (Sambucus)”, “sow-thistle (Cirsium)”, chaba “weed” – Chuv x綮蓍 “honeysuckle (Lonicera)”.

Ukr xaj “let, may” – Chuv xǎj “to dare”.

Sl xǔmeljĭ “hop, Humulus lupulus” (Rus xmel’, Bolg xmel, Bolg xmil’, Pol chmiel, Czech, Slvk chmel etc) – The words of this root are present in many Indo-European and Finno-Ugric languages. Scholars deem that the ways of their spreading are very complicated but they agree about their common sourse. Some linguists see it in Bulgar language (cf. Chuv x緆la “hop”), others doubt in the possibility of infiltration Bulgarian word so far in Europe (Lat humulus, Old Eng hymele , N Germ humli).

Rus, Ukr xomut, Czech chomout, Slvk chomt, Pol chomt “collar for horse” – Chuv x緆綟 “collar for horse”. Old Bulgarian origin of Slavic word could be sure as similar words are present in other Turkic languages, however the nasal vowel  in Polish word has to be explained.

Sl xy靠 “hut” (Ukr xy靠, Rus xi養na, Czech ch鈹, Slvk chy靠 и т.д.) – Chuv x鈹 „hut, hovel”. The words of this root are present in Germanic languages (Germanic hūsa, Germ Haus, Eng house etc). This word is noted as “Herkunft unklar” (obscure origin) in Kluge’s dictionary.

Sl *zerz “iron, rust”. Most part of scholars restore Slavic word for the rust as *rǔdjaaccording to Pol rdza, Bolg rǔ鞏a, Rus r靠, Ukr ir靠, Czech rez, and Slav *ruda “ore”. But there is the word zerz “rust” in Lusatian (Sorbian) languages which cannot be derived from *rǔdja. The root of this word has Turkic origin. Turkics use words jez, zez, 鋀s (Chuv. j鮀) for the name of copper or brass which derived from ancient forms jerz/zerz. Indo-Europeans have borrowed this word from Turkic at the time when the "know-how" of iron technology was unknown, and used it for the name of copper and bronze. Later this word has been transferred on the name of iron in the some Indo-European languages. Just the primary Turkic form for the name of copper is kept in Lusatian word zerz “rust”. This form was transformed in Slavic *zelz-o with the meaning “iron” (Ukr zalizo, Rus 頡lezo, Bulg, Pol 瞠lazo, etc). On the other hand, the ancient Turkic word zerz in lightly altered form has kept in Ukr. 頡rs-t’ “tin-plate” (similar Russian word 頡s-t’ has lost r).

Sl 頡l鮓o “iron” (Rus 頡l鮓o, Ukr zalizo, Pol 瞠lazo etc) – See zerz.

We may give just "a mathematical" proof of contact between the Bulgars and Slavs, namely the ancestors of the Czechs and Slovaks, and this contact could occur only near Urheimat of the latter. It was found the phonetic and semantic likeness of lonely among Turkic languages Chuv. salat "to scatter, throw about" and Slvk. s嫮at’ "to radiate, flare", Cz. s嫮at "to flare". V. Machek submitted these words with ancient meaning h嫙eti, metati"to throw". We shall try to count up probability of such coincidences for this concrete case. For this purpose, we need to know the certain laws of word-building in Chuvash. 2100 Chuvash words have been taken for the analysis of such laws. Approximately 210 words of them begin with the letter s, i.e. the probability of that any Chuvash word will begin with the letter s is equaled 210 : 2100 = 1/10. Having analyzed all words with initial s, we can find probability of that the second letter of a word with initial s will be the letter a. This probability is equaled 1/6. In such a way we find the probability of that the third letter will be l, and the fourth again a. Accordingly these probabilities are equaled 1/12 and 1/8. Having analysed all words of a type kalax, salax, palax, valax where the second a is any vowel, and х is any consonant, it is possible to find the probability of that the like word will end by t. This probability is equaled 1/10. Having multiplied all these values of separate probabilities, we can find out the approximate value of the probability of arising the wordsalat in Chuvash: 1/10x1/6x1/12x1/8x1/10 = 1/57600. Now it is necessary to count up the probability that the word salat will have meaning close to sence "to throw". All 2100 Chuvash words present in our list can be shared into groups of words which can correspond to one certain general semantic units. Such division is subjective as the borders between semantic fields are always very dim in the certain measure. However, probably, nobody will object to that division of all 2100 words into 100 conditional semantic units is sufficient that the semantic field of each of these units in extremely small degree could overlay other semantic field. Then the probability of that the Chuvash word salat can make sense, close to value "to throw, scatter, quickly to move, take off outside” etc. will be equaled, at least no more as 1/100. Accordingly, the probability that a Chuvash word like to Slvk. s嫮at ’ and Cz. s嫮at‘ was arisen, is equaled 1/5760000. If we have some such "coincidences", then the probability of their casual occurrence in different languages can be determined by unity with several tens zeroes after a point in the denominator. Practically it means that the one of words of unrelated languages having good phonetic and semantic likeness and five and more phonemes was borrowed by any way. Though this is fairly if words have no onomatopoetic character what does probable occurrence of similar words in different languages independently. For example, the widespread Slavic word duda, dudka “a pipe” is like Trc. ddk "a pipe". F. Miklo隘 and S. Berneker asserted this Slavic word was borrowed from Turkic but M. Vasmer and A. Brckner thought that the consonance of these words was "mere chance" (VASMER M. 1964-1974). Clearly, that doubts about borrowing of the Slavic word from Turkic are substantiated, therefore Slav. duda cannot be included in set of doubtless loan-words.

References

 

Brckner Aleksander. 1996. S這wnik etymologiczyny j瞛yka polskiego. Warszawa.

Holthausen F. 1974.Altenglisches etzmologisches W顤terbuch. Heidelberg.

Kluge Friedrich. 1989. Etymologisches W顤terbuch der deutschen Sprache. Berlin – New York.

Kobiv J. 2004. Slovnyk ukrajins’kykh naukovykh I narodnykh nazv cudynnykh roslyn. (In Ukrainian) – The Dictionary of Scientific and Folk Names of Vascular Plants. Kyiv.

Machek V. 1957. Etymologicky slovnik jazyka 鋀skeho a slovenskeho. Praha.

Menges Karl Heinrich. 1951. The Oriental Elements in the Vocabulary of the Oldest Russian Epos the Igor’ Tale “Slovo o Pъlku Igorev. Supplement to “Word”, journal of the linguistic circle of New York. (Russian translation in Leningrad 1979).

Peisker J.1905. Die 鄟teren Beziehungen der Slawen zu Turkotataren und Germanen. Stuttgart.

Skvortsov M.I. (Edit.) 1985. Russko-chuvashskiy slovar’ (in Russian) – Rissian-Chuvashian Dictionary. Moskow.

Stetsyuk Valentyn. 1998-2000. The Research of Prehistoric Ethnogenetic Processes in Eastern Europe. Kyiv – Lviv.

Vasmer Max. 1950-1958. Russisches etymologisches W顤terbuch. Heidelberg.

Древние тюркско-славянские языковые связи

 


 

Сокращения, принятые в текстах


 

Первым на древние связи славянских и тюркских языков обратил серьезное внимание чешский исследователь Й. Пайскер (J. Peisker, 1905). Его взгляды были раскритикованы, в частности Л. Нидерле, поскольку считалось, что славянско-тюркских контактов быть просто не могло, если речь шла о каком-то “туранском сближении”. Принимая во внимание присутствие древних булгар-скифов на территории нынешней Западной Украины, давние контакты западных славян с тюрками (тюркоязычными скифами) имеют реальную основу и объяснение. Тюркские языковые влияния на славян охватывают очень широкий период, но позднейшие тюркские заимствования, которых очень много как в южнославянских, так и в восточнославянских языках, могуть быть объяснениы известными историческими обстоятельствами. А вот наличие слов тюркского происхождения в западных славянских языках может пролить свет на процессы доисторические. Правда, тюркизмы могли проникать в польский язык через украинский, а в словацкий и чешский – через венгерский. Например, слц. 醀kan "мотыга" явно тюркского происхождения (чагат. 醀kan "боевой топор"), но есть венг. csakany, поэтому это слово нельзя принимать во внимание. То же самое можно сказать и о слц., ч. sala, рус. шалаш "хижина", которому есть соответствия и в тюркских, и в венгерском языках. Таких слов много, однако, есть в этимологическом словаре Махека примеры тюркизмов, пути проникновения которых в чешский и словацкий языки остаются загадочными (Machek V., 1957). В такой ситуации особое внимание нужно обращать на языковые (в основном лексические) соответствия между чувашским и западнославянскими языками. Однако в чувашском языке имеются слова без надежных параллелей в других тюркских языках, которые имеют соответствия в украинском. В данном исследовании в основном будут рассматриваться именно славянские соответсвия чувашским словам. Заимствования могли быть обоюдными. При этом следует напомнить, что в языках населения Восточной Европы существовал специальный звук, шипящий вибрант rz/rs, который мог в разных языках переходить либо в r/l , либо в s/. То, что такой звук мог существовать, подтверждает польская и чешская грамматики, которые предусматривают обозначение rz и  для определенной фонемы, которая заменила в чешском и польском языках праславянский мягкий r’. В чешском языке  соответствует звукам r и r, а польское rz – звукам  и . Поскольку древние предки современных чехов заселяли ареал недалеко от ареала булгар (скифов), замена праславянского r’ на rz могла произойти под влиянием булгарского субстрата, а в польском языке подобное явление произошло под влиянием чешского. Существование особенного звука, похожего на r подтверждает и армянская орфография, которая различает два звуки, r и rr (долгое). И для написания арм. antar«лес», слова, имеющего тюркское соответствие andyz, употребляется именно долгий rr, чем и отражается тот факт, что в данном случае в языке протоармян имел место кроме обычного сонорного r, также несколько иной звук, что свидетельствует в пользу гипотезы о существовании в тюркском языке звука rz/rs. Тюрки, которые переселились в Азию, принесли эту особенность своей фонетики также и туда. Древние предки монголов и тунгусов, позаимствовав много тюркских слов, артикулировали этот звук с самого начала как r, в то время как булгары упростили произношение rz/rs в обычный r значительно позже, но одинаковый результат замены сложного звука на более простой теперь дает основание говорить о мнимых булгаро-монгольських связях, которые на самом деле никогда не имели места. В ученом мире явления мнимых переходов z в r и наоборот называются ротацизмом или, соответственно, зетацизмом. Ниже приводится список обнаруженных древних тюркско-славянских лексических соответствий, который, естественно, будет постоянно дополняться новыми находками. Из фонологических особенностей приведенных примеров, кроме встречающегося шипящего вибранта rz/rs, обозначаемого буквой , можно обратить внимание на довольно частый переход b↔ m.


 

Укр. бабай “дед”, по большей части употребляется в смысле “страшный дед”, которым пугают маленьких детей – чув. папай “дед”. У скифов, предков чувашей главным божеством, по свидетельству Геродота, був Папай. Предки украинцев чужого бога не почитали, но, очевидно, боялись, придавая ему страшные черты.

Укр., рус. барабан, укр. тарабан, пол. taraban – чув. параппан, тат. daraban, тур. balaban "барабан".

Укр. бачити, пол. baczy, рус., слц. ba鋱t', и др. “смотреть, обращать внимание” – тюрк. bak- "смотреть" (чув. пх) "смотреть"

Укр. (зап. диалект), батяр, пол. batiarbaciarz “молодой человек легкого поведения, повеса” – чув. матяр “легкомысленный, ветренный”. Возможно, слово происходит от общетюркского batyr „герой“.

Рус. брага, укр. брага – Макс Фасмер допускает происхождение слова от чув. прага “брага, жидкое пиво”. Очевидно, он имел в виду чув прака "барда".

Рус. бугор, укр. бугірмагура – чув. мкр “бугор, шишка”.

Укр. будз “свежий овечий сыр” (изготовляется в форме головки)– чув. пу“голова”.

Рус., укр. ватага “толпа, группа” – М. Фасмер предполагает булгарское происхождение слова (ст. чув. *v綟ağ “семья, дом”).

Рус. вереница – чув. *vĕren “веревка, канат”).

Укр. вирій, ірій “сказочная страна, куда летят птицы осенью, теплые страны» – Происхождение этого слова имеет такое объяснение. В чувашском языке есть слова ir"утро" и uj «поле, степь». М. Фасмер предполагает первоначальную форму слова как *vyroj. Тогда булгарское *iroj могло означать "утренняя (т.е. восточная или южная) степь". Когда славяне еще жили в лесной зоне, они могли видеть, как птицы осенью летят куда-то на юг, в степи и тогда они говорили, что птицы летят в “ирий”.

Сл. vьrĕti, укр. вріти, ч. v鷡tiwrze “кипеть” – чув. вĕре “кипеть”.

Рус. гать укр. гать, гатка, ч. hat, серб gat “плотина” – чув. кат “плотина”.

Болг. гъсла, рус. i>гусли укр. гусль, ч. housle, слц. husle – чув. кĕсле 1.“гусли”, 2. "путы для овцы".

Западнославянское *dǔbati (укр. дбати, пол. dba, ч. dbati) “заботиться, поддерживать в порядке” – Чув. t綯 "аккуратный".

Сл. *zerz “железо, ржавчина”. Большинство лингвистов восстанавливают славянское слово для названия ржавчины в форме *rǔdja в соответствии с пол. rdza, болг. rǔ鞏a, рус. ржа, укр. іржа, ч. rez, при славянском *ruda “руда”. Но в верхне-лужицком языке имеется слово zerz “ржавчина”, которое не может быть дериватом слова *rǔdja. Корень славянского слова имеет тюркское происхождение. Тюрки употребляют слова jez, zez鋀s (чув. йс) для названия меди или бронзы, которые происходят от древней формы jerz/zerz. Индоевропейцы позаимствовали это слово из тюркских языков во времена, когда еще не была известна технология выработки железа и использовали его для названия меди и бронзы. Позже это слово было перенесено в некоторых индоевропейских языках на название железа (подробнее о индоевропейских названиях металлов). Именно первоначальная тюркская форма названия меди сохранилась в лужицком слове zerz “ржавчина”. Эта форма трансформировалась в славянских языках в *zelz-o со значением “железо” (Укр.залізо, рус. железо, болг. желязо, пол. 瞠lazo и т.д.). С другой стороны, древняя тюркская форма слова zerz в слегка измененной форме сохранилась в укр. жерс-ть“жесть” (русское слово утратило r). Для ученых остается загадкой, откуда же в украинском слове появилось r, если и русское, и украинские слова происходят от тюрского 頡s, что в принципе признается.

Сл 頡l鮓o “железо” (рус. железо, укр. залізо, пол. 瞠lazo и т.д.) – см. zerz.

Укр. каганець, рус. каганец, пол., kaganiec, слвц., ч. kahan “простейший светильник с ручкой” – М. Фасмер считает это слово «темным», но допускает сравнение с чув.. ккан "ручка".

Укр. капар (диал.) “бедный, убогий” – чув. kapar “жадный до еды”.

Рус, укр. карман – чув. k綖man "кузов" (сюда же древнегреческое κορβανασ "храмовая сокровищница" ? см. М. Фасмер).

Ч. klobouk, ст. слвц. klobk, koblk, рус. колпак, укр. ковпак “шапка с высоким верхом” – тюрк. qalpaq “шапка”. Тюркское происхождение славянских слов считается общепринятым (чув., тат. калпак, тур. kalpak “шапка”).

Укр. кияккияхкіях “рогоз (Typha)” – чув. хях “осока (Carex)”. Осока и рогоз – похожие водные (болотные) растения.

Сл. *kǔniga “книга” (рус., укр.. книга, пол. kniga, ч. kniha и т. д.)– М. Фасмер и другие лингвисты согласны с тюркским происхожденнием слова. (др. чув. *koniv ← *konig).

Сл. *kobyla “кобыла” (укр., рус., ч., слвц. kobyla и т.д.), лат. caballus “конь”, перс. kaval “быстрый конь», гр. ιπποσ, фин. hepo, эст. hobu “конь” и др. – все эти слова ведут свое происхождение от тюркского jaby “конь”.

Рус. ковер, ч., слвц. koberec, пол. kobierzec “ковер”, Eng cover «накрывать, крыть» – Макс Фасмер допускает булгарское происхождение славянских слов (чув. *kavêr ← *kebir), имея в виду тюркские слова kivizkigiz “ковер”. Все они могут происходить от тюркского kap- “накрывать”.

Рус. ковыль, укр. ковилковила, болг. ковил – Карл Менгес давал три возможных варианта тюркского происходжения этого слова (Менгес К.Г., 1978). Все три варианта далеки сематически и фонетически. (Ср. 1. уйг. qomy “быть в движении, беспокоиться”. 2. алт. gomyrğaj “растение с полым стеблем”, «дудка». 3. тюрк. qavla“терять, сбрасывать кожу, листья”). Булгарский язык как источник заимствования подходит больше, поскольку чув. хмл “стебель, стерня” похоже на слово ковыль и по форме, и по содержанию больше. Слово этого корня имеется также и в татарском –qamlı.

Укр. колимага, рус. колымага, ст. пол. kolimaga, ст. ч. kolimah и др. “повозка разного типа” – многие ученые считают, что это заимствование из монгольского (монг. xalimag “калмык, собственно, высокая повозка”. Но путь проникновения монгольского слова в славянские языки остается темным. Скорее всего слово имеет булгарское происхождение (чув. кÿл “впрягать”, юпах ← jubax “конь”). В таком случае монгольское слово заимствовано из тюркских (jabaqjaby “конь” широко распространенне слова в тюркских языках). Укр. кульбака «седло» того же происхождения.

Сл. korĭcĭ рус. корец, укр. коряк, пол. korzec и др. слав. “ковш, кружка, мера зерна” – чув. курка “ковш”.

Укр., рус. корчма, пол. karczma, ч., слвц. kr鋗a и т.д. “кабак, трактир” – М. Фасмер считает это слово «темным», но оно имеет булгарское происхождение (чув. крчама “брага”). А. Брюкнер указывает, что в церковно-славянском слово обозначало не только питейное заведение, но и сам хмельной напиток.

Рус. костра, укр. костриця “льняная, конопляная костра”, пол. kostra “конопляная костра” и др. слав. – чув. кштра “мякина, отходы”, очевидно, заимствованное ранее из фракийского (алб. kashtё “мякина, солома”).

Рус. крица “глыба железа, покрытая шлаком”, укр. криця “сталь” – чув. хурǎ, хурǎ (тат. korı, каз. qury и др.) „сталь” (ранее „острый”).

Рус. куга, укр. куга, кука “рогоз (Typha)” – чув. кука “рогоз (Typha)”. Слово присутствует и в других тюркских языках.

Укр. кульбака – см. колымага.

Сл. kyta “пучок сена, кисть, букет” (укр., рус. кита, слвц., пол. kita и др.) – чув. кт “куст”.

Укр., рус. лад, пол. lad, ч. lad – чув. лат "польза, прок", "тоkк", туркм. alat, тур. alet "прибор", "приспособление".

Сл. lava „скамья, полка” (рус., укр., lavalavka, ч. lavice, слвц lavica и др.) – чув. лав «воз».

Укр., рус. лоша “жеребенок”, рус. лошадь “конь” – чув. лоша “конь” ( тур., тат и др.. ala鈴).

Сл. *malina “малина” (рус., укр. малина, ч., пол. malina) – чув. палан, тат. balan“калина”. Перенос значения тем более вероятен при распространенной рифме «калина–малина».

Ст. ч. ma瀡s “франт, глупец” – чув. мна “гордый”.

Сл. *morzǔ “мороз” (Рус., укр. мороз, пол. mr霩, ч., слвц., болг., серб. mraz) – Общетюркское bu, т.е. burz ( чув. пр, тат boz, тур buz “лед” и т.д.).

Укр. нехай “пусть” – чув. не “что” + хǎй “сметь”. См хай.

Укр. обід, рос. обед, пол. obiad и др. – чув. апат “еда, корм”.

Рус. пирог, пол. pirog, укр. пиріг, ч., слвц. piroh “пирог, мясной пирог” – В тюркских языках есть похожие слова (тур. b顤ek, чув. пÿрк и др.), но М. Фасмер отвергает тюркское происхождение славянских слов, поскольку подобные слова отсутствуют в южнославянских языках. Как нам известно, западные и восточные славяне могли контактировать с булгарами и без посредника.

Сл. *pĭ鈹no “пшено” (рус. пшено, ч. p鈹no, укр. пшоно), серб p鈹na “особый вид клевера” (Meliotus), Sl pĭ鈹nica “пшеница” – чув. пиен "осот" (Cirsium vulgare). Семена этого растения могли употребляться в пищу до распространения культурных злаков и его заимствованное от булгар название могло быть распространено на просо и пшеницу. Значение сербского слова поддерживает это предположение.

Сл. *proso “просо” (укр., рус. просо, пол., болг, ч, слвц. proso) – и М. Фасмер, и В. Махек, и А. Брюкнер считают происхождение этого слова «темным». Может быть слово имеет булгарское происхождение? (чув. p綖蓷 "горох").

Укр. pu靠lno «кнутовище», укр., рус. пуга, «кнут» – чув. пуша „кнут”.

Рус. пырей, укр. пирій – чув. пǎри “полба”.

Ч. s嫮at "пылать", слвц. s嫮at’ "излучать, пылать" – В. Махек предполагает, что прежнее значение слов было «бросать, разбрасывать». В этом случае чув. салат"разбрасывать" может быть связано со славянскими словами.

Слвц. sanka “нижняя челюсть” – чув. санка "лобная кость".

Рус. сигать, блр. сігаць “прыгать” – чув. сик “прыгать”.

Рус. укр. собака, кашуб. sobaka "собака" – тур. гаг. k鞿ek “собака”.

Укр., рус. сорок – чув. хрх “сорок” (в других тюркских языках для числительного «сорок» употребляются слово qyrq и под.). Вообще же тюркское происхождение восточнославянского слова допускается многими лингвистами.

Рус.табор, пол. tabor, ч., слвц. t墎or, укр. табір „лагерь” и др. – славянские слова могут быть заимствованы из венгерского (венг. t墎or “лагерь”, которое происходит от чув. тапр “водопой”), но булгарское слово могло быть заимствованім в некоторые славянские языки непосредственно, поскольку имеется русское слово табыр “стадо” (М. Фасмер).

Рус. творог, ч., слвц. tvaroh, пол. twar鏬 и др. «творог» – чув. турǎх "ряженка, варенец" и курд. turaq «творог».

Рус. темя, укр. тім'я, болг. теме и др. – тюрк t鐽t鞿 (чув. тӳпе) "вершина, верхушка".

Рус. товарищ, укр. товариш – чув. тавраш «род, клан».

Рус. толмач, ч. tluma, пол. t逝maч и др. славянские слова со значением «переводчик» – общепринятым считается тюркское происхождение слова.

Укр. тирса “ковыль” – чув. тырса “ковыль”.

Укр.упир, рус.упырь и др. слав. "вампир" – чув. Вупр“нечистый дух”.

Укр. xabozxabuz “бузина (Sambucus)”, “осот (Cirsium)”, chaba “сорняк” – Чув. x綮蓍 “жимолость (Lonicera)”.

Укр. хай“пусть” – чув. xǎй “осмеливаться, сметь”.

Пол. harcerz “скаут” – чув. харср "смелый" происходит от тюркского *qors“смелый, злой”. Польское слово сохранило др. тюрк. звук rz. Подобные слова со значением «вор, разбойник» имеются в современных тюркских языках. Укр. харциз,харцизяка “разбойник, грабитель” заимствовано из какого-то из них позже, чем польское слово. Сюда же относится слово «корсар», распространившегося в Европе из латинского языка (corsarius), но уходящего своими корнями к тюркской основе.

Сл. xy靠 “хижа” (укр. хижа, рус. хижина, ч. ch鈹, слвц. chy靠 і т.д.) – чув. хÿше„шалаш, хижина”. Слова этого корня присутствуют в германских языках (герм. hūsa, нем. Haus, анг. house и т.д.) В словаре Ф. Клюге отмечено “происхождение неясно”.

Сл. xǔmeljĭ «хмель» (рос. хмель, болг. хмел, укр. хміль, пол. chmiel, ч., слвц. chmelі т.д.) – слова этого корня широко распространены во многих индоевропейских и финно-угорских языках. Ученые считают, что пути их распространения очень сложны, но согласны в том, должен быть общий источник заимствования. Некоторые видят его в языке булгар (ср. чув. хмла «хмель»), другие же сомневаются в возможности проникновения булгарского слова далеко в Европу (лат. humulus, ст. анг. hymele, сев. герм. humli).

Рус., укр. хомут, ч. chomout, слвц. chomt, пол. chom徠 “хомут” – чув. хмт “хомут”. Булгарское происхождение слова можно считать обоснованнім, поскольку подобные слова есть и в других тюркских языках. Сомнения вызывается теми же причинами, что и в предыдущем случае. Тем не менее, появление носового гласного в польском слове требует объяснения.

Укр. чакан, рус. чакан „рогоз (Typha) ” – чув. чакан „рогоз”.

Укр., болг., рос., блр. и др. час – чув. час "скоро, быстро, сразу, часто, рано".

Укр. чепурний „красивый, нарядный”, слвц., ч. 鋱pern “живой, ловкий, бойкий”, серб. 鋀peran “живой, проворный”, – чув. чипер "красивый", тат. чибер «красивый».

Cлав. *ьrtъ (рус. черт, укр чорт, пол. czart, ч., слвц. 鋀rt) – чув. хĕрт-сурт„домовой”. Стоит напомнить, что чув. х может происходить от к, т.е. чувашское слово первоначально могло звучать как кĕрт, откуда закономерно слав *ьrtъ. В скандинавской мифологии есть Сурт „огненный великан”. Ср. укр. бабай

Рус., болг., серб. чета, укр. чота "отряд", рум. ceata "гурьба" – чув. кĕтÿ "стадо, стая" от тюрк. kt "пасти".

Укр. чи– вопросительное слово – чув. –ши – вопросительная частица.

Укр чумак – слово не имеет этимологии и, возможно, не является древним, но интересно, что в киргизском языке есть подобное слово 鋌m鋎 "бродячий казах-продавец соли".

Укр. ша! “тихо, успокойся!” – чув. ша! “баста, конец!”

Укр. шувар “аир болотный” (Acoрус. calamus) – Добродомов допускает древнебулгарское происхождение слова (См. словарь М. Фасмера).

Укр., рус. щука и др. под. слав. названия рыбы Esox – Распр. тюрк. 儗ke"стерлядь" (Acipenser ruthenus).

Сл. *jucha “суп” (укр. юшка, серб juha, рус. уха і т.д.) – чув. яшка “общее назва ние первых блюд”.

Праслав. *ja鋗y “ячмень” (укр. ячмінь, рус. ячмень, ч. je鋗en, пол. j瘱ie и т.д.) – чув. ясмх "чечевица”. Перенос названий растений – обычное явление, особенно имеющих общие свойства. В данном случае таким свойством является съедобность.


 

Можно привести буквально «математическое» доказательство контакта булгар со славянами, а именно с предками чехов и словаков и этот контакт мог произойти только вблизи прародины последних. Имеется фонетическое и семантическое совпадение одинокого среди тюркских языков чув. салат "разбрасывать" со слц.s嫮at’ «излучать, пылать» и ч. s嫮at "пылать". Махек подает эти слова с древним значением h嫙eti, metati "бросать". Попробуем подсчитать вероятность такого совпадения для данного конкретного случая. Для этого нам нужно знать определенные закономерности словообразования в чувашском языке. Для анализа таких закономерностей было взято 2100 чувашских слов. Из них приблизительно 210 слов начинаются с буквы с, т. е. вероятность того, что любое чувашское слово начнется с буквы с равняется 210: 2100= 1/10. Проанализировав все слова с начальным с можно найти вероятность того, что второй буквой слова с начальным сбудет буква а. Эта вероятность равняется 1/6. Так же можно найти вероятность того, что третьей буквой будет л, а четвертой снова а. Соответственно эти вероятности равняются 1/12 и 1/8. Проанализировав все слова типа калахсалахпалахвалах, где второе а – любая гласная, а х – любая согласная, можно найти вероятность того, что похожее слово закончится на т. Эта вероятность тоже равняется 1/10. Перемножив все эти значения отдельных вероятностей между собой, мы можем узнать приблизительное значение вероятности возникновения в чувашском языке словасалат: 1/10x1/6x1/12x1/8x1/10= 1/57600. Теперь нужно подсчитать вероятность того, что слово салат будет иметь смысл близкий к значению "бросать". Имеющиеся в нашем списке 2100 чувашских слов можно разделить на группы слов, которые могут отвечать определенным общим семантическим единицам. Такое разделение является в определенной мере субъективным, поскольку границы между семантическими полями всегда очень размыты. Однако, наверное, никто не будет возражать против того, что разделение всех 2100 слов на 100 условных семантических единиц является достаточным для того, чтобы смысловое поле каждой из этих единиц в чрезвычайно малой степени могло бы перекрывать другое семантическое поле. Тогда вероятность того, что чувашское слово салат может иметь смысл, близкий к значению "бросать, разбрасывать, метать, быстро двигаться, или вылетать наружу и т. д." будет равняться, по крайней мере не более, чем 1/100. Соответственно, вероятность того, что в чувашском языке возникнет слово фонетически и по значению похоже на слц. s嫮at’ и ч. s嫮at «бросать, метать» будет равняться 1/5760000. Если подобных "совпадений" несколько, то общая вероятность их случайного возникновения в разных языках может определяться единичкой с несколькими десятками нолей после запятой в знаменателе. Практически это означает, что при хорошем фонетическом и смысловом совпадении двух слов неродственных языков с числом фонем пять и более, одно из них является заимствованным каким-либо путем, при условии, что оба слова не имеют ономатопоэтического, звукоподражательного характера, что делает вероятным возникновение подобных слов независимо в разных языках. Например, распространенному славянскому слову дудадудка хорошо соответствует чагат. и тур.ddk “свирель“. Миклошич и Бернекер считали славянское слово позаимствованным из тюркских, но Фасмер вместе с Брюкнером созвучие этих ономатопоэтических слов считает “чистой случайностью” (Фасмер М., 1964, Т1, 550). Ясно, что здесь сомнения относительно заимствования славянского слова из тюркских языков имеют основание, потому слав. дуда нельзя включить в множество несомненных заимствований.


 

Литература


 

Brckner Aleksander. 1996. S這wnik etymologiczyny j瞛yka polskiego. Warszawa.

Holthausen F. 1974.Altenglisches etymologisches W顤terbuch. Heidelberg.

Kluge Friedrich. 1989. Etymologisches W顤terbuch der deutschen Sprache. Berlin – New York.

Machek V. 1957. Etymologicky slovnik jazyka 鋀skeho a slovenskeho. Praha.

Peisker J.1905. Die 鄟teren Beziehungen der Slawen zu Turkotataren und Germanen. Stuttgart.

Кобів Ю. 2004. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. Київ.

Менгес К.Г. 1978. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Ленинград.

Скворцов М.И. (ред.). 1985. Чувашско-русский словарь. Москва.

Стецюк Валентин. 1998-2000. Дослідження передісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі. Книга 1, 2. Київ – Львів.

Фасмер Макс. 1964 – 174. Этимологический словарь русского языка. Москва.

 

Inne zapo篡czenia

W nazwach geograficznych mo積a zidentyfikowa r騜ne stare zapo篡czenia ba速yjskie, np.:

Niezidentyfikowane pozostaje 廝鏚這 takich wyraz闚, jak:

Georg Holzer za這篡 istnienie w przesz這軼i indoeuropejskiego j瞛yka uto窺amianego przez niego z kimeryjskim, z nietypow, „odwrotn”, „temematyczn” przesuwk sp馧g這sek: T > D, Dh > T. Dla D mo積a za這篡 przej軼ie w Dh lub pozostanie bez zmiany. Dodatkowo nale篡 postulowa dwie zmiany fonetyczne: przej軼ie sonantycznych *r̥, *l̥ > *ro, *lo oraz skr鏂enie samog這sek d逝gich przed rezonantami.

Istnienie takiego j瞛yka nie zosta這 potwierdzone bezpo鈔ednio. Po鈔edni poszlak mia造by by zapo篡czenia, zachowane m.in. w j瞛ykach ba速os這wia雟kich, czasem w germa雟kim, rzadko w ormia雟kim. Indoeuropejskim T, D, Dh odpowiadaj w闚czas odpowiednio D, D, T w ba速os這wia雟kim, a T, D, Þ w germa雟kim (rozw鎩 w ormia雟kim nie jest ca趾iem jasny), poza tym przed zapo篡czonym D nie zachodzi wzd逝瞠nie samog這ski (regu豉 Wintera). Niekiedy zapo篡czenia znajdujemy i w innych j瞛ykach IE.

W poni窺zym wykazie na pierwszym miejscu podano form „temematyczn”. D逝ga pauza oddziela j od formy odziedziczonej.

Do gniazda wyraz闚 pochodnych (wg Holzera) temematycznej nazwie psa *zvon- itd. nale膨 tak瞠 nazwy ro郵in, kt鏎ych kwiaty nie przypominaj dzwonk闚, za to bywaj 陰czone z psem. S to okre郵enia wielu rodzaj闚 i gatunk闚, nale膨cych do r騜nych rodzin:

Holzer 陰czy te z domniemanym temematycznym rdzeniem *zvon-, *zvьn-, *zv-, *zъn-, *zǫ- ‘pies’ s這wia雟kie nazwy p豉tu ryby przeci皻ej w poprzek, kr璕u, kostki lub odcinka obr璚zy ko豉. Nale膨 tu: s-ch. zve醀nka ‘zaskroniec rybo堯w (Natrix tesselata)’ (por. ang. dice snake, niem. Wrfelnatter), mac. dzvono ‘kawa貫k ryby’, ros. zvon ‘t.s.’, zven ‘kr璕, ogniwo 豉鎍ucha’, pozvon鏦 ‘kr璕’, dial. kozvon鏦 ‘kr璕, paliczek’, kozon, gen.sg. kozna ‘paliczek, d這, kostka’, kozan鏦 ‘kostka do gry’, pol. dzwono, dzwonko ‘p豉t ryby’, ‘cz窷 obr璚zy ko豉’, ‘wygi璚ia w篹a’. Por. gr. kōn ‘kostka w nodze konia’, kbos ‘kr璕, kostka, kawa趾i solonej ryby’, kybeās ‘gatunek ryby’, litew. 靴nẽlis ‘瞠ton’, 豉c. canis ‘rodzaj p皻’. Alternatywnym obja郾ieniem jest zwi您ek tych wyraz闚 z IE nazw ryby, widoczn w litew. 骷vìs i gr. ikhthỹs.

Podobne problemy (i mo磧iwe dwojakie obja郾ienie) dotycz etymologii wyrazu s-ch. zuka ‘瘸r豉cz szary (Galeorhinus galeus)’ (por. s-ch. pas riba, w. galeo canesca, niem. Schweinshai, Hundshai, dawniejsza nazwa 豉c. Galeus canis).

Bibliografia